windykacja
      oferta usług       warunki umowy - zlecenia  

  odzyskiwanie długów - już czas
 • Pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności naszych klientów kompleksowo, energicznie, skutecznie
  -rozwiązujemy Państwa problemy finansowe

 • Prowadzimy wszelkie formalności zgodnie z przepisami prawa, motywując dłużnika do uregulowania zobowiązania
  - odzyskujemy wierzytelność nie tracąc w dłużniku klienta

 • Warunki współpracy ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju przekazywanych spraw, stopnia przeterminowania wierzytelności, zakresu współpracy
  -dbamy by mieli Państwo więcej czasu na swoją działalność merytoryczną, a nie zajmowanie się zadłużeniem

 • Wspópracujemy z kancelariami w innych miastach Polski oraz zagranicznymi, w tym polskojęzycznymi, co pozwala ściągać należności również prowadząc postępowanie w sądach w innych województwach lub za granicą
 • -klient posiada bieżącą informację co dzieje się w jego sprawie za granicą

 • Wspieramy również przedsiębiorców w bieżącej - innej aniżeli windykacja - obsłudze prawnej - w szczególności w prawie umów,nieruchomości, sprawach spółkowych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy; w tym zakresie nie pobieramy żadnego stałego wynagrodzenia, a wyłącznie wyngrodzenie naliczane wg czasu poświęconego w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową
 • -nie pobieramy ryczałtu za obsługę prawną firm

 • wspieramy i prowadzimy (z wieloma sukcesami) postępowania przed Europejskim Trubunałem Praw Człowieka w Strasbourgu

  Zakres naszych działań windykacyjnych obejmuje:

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE, ma na celu wynegocjowanie uregulowania zobowiązań w wymiarze pieniężnym w całości bądź przez spłaty ratalne, w postaci kompensaty towarowej lub w innej formie zaakceptowanej przez wierzyciela, łącznie ze sprzedażą wierzytelności; w każdym przypadku przygotowujemy i nadzorujemy przebieg całego procesu, starannie pilnując terminów oraz obiegu dokumentów

POSTĘPOWANIE SĄDOWE - prowadzone przed sądem gospodarczym lub cywilnym lub Sądem pracy w trybie nakazowym lub upominawczym przez profesjonalengo adwokata lub radcę prawnego z Kancelarię prawną; w niektórych przypadkach postępowanie toczy się wtzw. trybie zwykłym.

POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE - ponowne negocjacje z dłużnikiem służące ustaleniu sposobu oraz terminu wpłaty należności; równocześnie uzyskiwana jest klauzula wykonalności dla orzeczenia uzyskanego w postępowaniu sądowym

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE- ostateczny etap dochodzenia roszczeń finansowych, który kończy się egzekucją komorniczą lub uzyskaniem postanowienia komorniczego o bezskutecznej egzekucji, co pozwala zaliczyć nieściągalną wierzytelność w koszty uzyskania przychodu, względnie korektę w VAT (istotne dla przedsiębiorców)

CENNIK USŁUG - jest indywidualnie negocjowany , zależy od rodzaju przekazywanych spraw, stopnia przeterminowania wierzytelności, zakresu współpracy. Oto zasadniczy schemat:

Koszt przyjęcia sprawy 0 zł

Prowizja:

6% od faktur oddanych do windykacji przed upływem 3 miesięcy od daty płatności faktury, oddanych do windykacji po upływie 3 miesięcy, a przed upływem 6 miesięcy od daty płatności faktury.

9% od faktur oddanych do windykacji po upływie 3 miesięcy, a przed upływem 6 miesięcy od daty płatności faktury.

wierzytelność

15% od faktur oddanych do windykacji po upływie 6 miesięcy, a przed upływem 12 miesięcy od daty płatności faktury.

20% od faktur oddanych do windykacji po upływie 12 miesięcy, a przed upływem 24 miesięcy od daty płatności faktury

27% od faktur będących w trakcie lub po postępowaniu sądowym

powyższe jest płatne po odzyskaniu wierzytelności na rzecz wierzyciela

Prowadzenie sprawy sądowej 300 zł + koszty postępowania sądowego ( wpisy, znaczki skarbowe, zaliczki na korespodencję Sądu,zaliczki na opinię ew. biegłych itp. - zwykle płatne bezpośrednio przez Klienta od razu na wskazany rachunek Sądu lub komornika). Koszt sprawy sądowej może zostać niżej wyceniony - szczególnie przy niższych kwotach wierzytelności (długu).

Prosimy o umożliwienie spotkania w celu przedstawienia oferty lub o kontakt, najlepiej e-mailowy pod adresem lider@windykacja.gda.pl lub na numer telefonu wskazany na stronie (58 530-04-03).

(» zobacz też ofertę skróconą)